Saturday, November 8, 2008

तुला काय घेणं आहे

सकाळी ९.३० ची वेळ, मी ऑफ़िस पॅन्ट्री मधे -
टोस्टर मधे २ स्लाईस टाकून, चहा बनवत होतो. एक मुलगी घाईघाईत आली,२ ब्रेड स्लाईस घेतल्या आणी टोस्टरमधे टाकणार तेवढ्यात आधीच्या २ स्लाईस बघून मला विचारले की, ह्या स्लाईस तू टाकल्या आहेस का ?
मी हो म्हणाल्यावर मला म्हणाली, लवकर काढ, जास्त भाजल्या जातील...अजून २५ सेकंद पण झाली नाहीत आणी काढ म्हणे, मी कसेबसे माझे शब्द रोखले -
तुला काय घेणं आहे? [खरेतर ईंग्लिश मधे पटकन भाषांतर जमले नाही :)]

आता ६ स्लॉट्सचा टोस्टर आहे...माणसाने आपले काम करावे आणी गपचूप जावे ना.
आमची आयजी ना बायजी, अन आमच्या टोस्टची काळजी !

No comments: