Thursday, December 17, 2009

बाकी काय?

बाकी काय?

बाकी पाण्याची टाकी
तीही कोरडी, ठणठणीत
नावातच पाणी

बाकी केवळ सिमेंट
उन्हाच्या खपल्या मिरवणारं
दगडी रंगाचं सिमेंट

बाकी आत एक प्लॅस्टिकचा फुटबॉल
एककाळ गर्द शेवाळलेला
आता हवेतच तरंगणारा
गोळे आलेला, पांढरे पांढरे तंतू लोंबवणारा

बाकी शेजारी एक झाकण,
एककाळ रडतखडत गंजणारं
आता अक्राळ टोकं पारजणारं

बाकी आत बारकी मुलं
गच्चीवर जाण्यासाठी फटकावलेली
आता आतमधे लपंडावणारी

बाकी एक पाईपलाईन,
सुतळ्यांच्या बुशिंगची, भिंतीला चिकटवलेली
आता अँटिने लावलेली

बाकी खालीपण एक टाकी,
खालीपण खालीच
जाळीतल्या लालहिरव्या बटणाकडे
एकटक बघणारी

बाकी काय?
बाकी सगळीच टंचाई

*

आज बाकी काय प्रश्न विचारणाऱ्या व पूर्वी अनेकदा बाकी काय विचारणाऱ्या सर्व व्यक्तिंचे आभार.
***