Sunday, November 23, 2008

थाप

बाकी काही न बघता, लोकांना ते केवळ खोटं किती बोलले या हिशोबाने स्वर्ग-नरकात पाठवायचे ठरविल्यास मी नरकातला सेलिब्रिटी म्हणून ओळखला जाईन.
मी एक अट्ट्ल ‘कंपल्सिव लायर’आहे. [हे वाक्यच डेड्ली आहे, खरे म्हणा खोटे म्हणा, भावार्थ असा निघतो की लिहिणारा माणूस खोटारडा आहे]

असो. आत्ता हे सगळे लिहिण्याचे कारण म्हणजे, आत्ताच एक ताजी गरम थाप मारली आणि तासाभराने मनात विचार आला - आयला, आपण आत्ता का खोटे बोललो ?
एका ओळखीच्या मुलीने(मैत्रिण नाही म्हणता येणार) फोन केला, घरी येते म्हणाली. मी म्हणालो, नको आत्ता नको येवूस थोड्या वेळाने ये, आत्ता मी बाहेर आहे, घराची ड्युप्लिकेट किल्ली बनवतोय. असेही नाही की मला तिला कटवायचे होते, थोड्या वेळाने मी गपगुमान फोन केला, ती आली etc etc.

पण विनाकारण मी तिला ड्युप्लिकेट किल्लीची थाप का मारली हे माझे मलापण ठाऊक नाही. तिला पण थाप पटली होती राव :S ‘थाप मारणे चालु आहे’ हे स्वतःलाच माहित नसेल तर दुसऱ्याला काय संशय येणार ?

George एकदा Seinfeld ला म्हणतो - "Jerry, just remember, it's not a lie if you believe it"

***


3 comments:

ajay said...

’थाप’ सगळीच थाप वाटतेय. थापेत थाप आणि थापेशिवाय काही नाही. मस्त!!

Raj said...

George चे अजून एक वाक्य आहे, "My whole life is based on a lie" :)

Dk said...

"Jerry, just remember, it's not a lie if you believe it"


haha mahan aahes thank u very much mi haa aataa vaprto hi yukti